ربیعی: عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فقرزدایی جدی است
معاون وزیر نیرو: ظرفیت تصفیه خانه های کشور 6.4 میلیون متر مکعب است
استخدام کارشناس تست نرم افزار یاسخت افزار -شرکت سامانه فردا
پیش‎بینی اقتصاددان حامی دولت؛ بیکاری سال 97 تشدید می‎شود