ربیعی: عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فقرزدایی جدی است
استخدام جهت همکاری با شرکت کیمیا اسپیدی در مشهد
استخدام پرستار یا ماما جهت مرکز ترک اعتیاد در تهران
استخدام تعدادی اپراتور جهت شهربازی ستاره درخشان در کرج
رویدادهای خبری روز پنجشنبه خراسان جنوبی
استخدام بازاریاب جهت معرفی پرونده در موسسه حقوقی در کرج
استخدام راننده نیسان با ضامن معتبر جهت پخش موادغذایی
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در تهران
استخدام طراح مسلط به امور فروش در تهران